Nå kan du søke i skattelistene

Skattelistene for 2015 er nå tilgjengelige på skatteetaten.no. Det er tre år siden det ble slutt på anonyme søk, og nedgangen i antall søk vedvarer.

Fredag 14. oktober offentliggjøres skattelistene for inntektsåret 2015, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Både presse og publikum vil nå kunne søke i skattelistene på skatteetaten.no – så lenge de logger seg inn via ID-porten med MinID. Ordningen som fjernet muligheten for anonyme søk ble innført i 2014, og siden den gang har vi sett en gradvis nedgang i antall skattelistesøk. Fra oktober i fjor til september i år ble det foretatt 1,5 millioner søk. Da skattelistene var åpne, registrerte vi opp mot 16,5 millioner søk.

– Årsaken til nedgangen er nok at mange vegrer seg for å søke av ren nysgjerrighet. Nå som man ikke lenger kan søke anonymt, er terskelen høyere for å sjekke hva naboen eller andre bekjente har i inntekt, skatt eller formue, sier Trude Vollheim Webb, regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

Åpne skattelister har lang tradisjon i Norge, og innsynsretten er en sentral rettighet i det åpne demokratiske samfunn.

– Med dagens praksis har vi forsøkt å finne en balanse mellom samfunnets behov for åpenhet og den enkeltes personvern. Selv om vi ser en tydelig nedgang i antall søk, er det viktig å understreke at listene fremdeles er åpne, sier Vollheim Webb.
Skatteoppgjøret
Denne uken er årets siste skatteoppgjør klart. De samlede tallene for 2015 viser at 3,1 millioner nordmenn får til sammen nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten. 182.730 av dem kommer fra Sør-Trøndelag, og til sammen får de igjen 2,2 milliarder kroner eller 12.049 kroner i gjennomsnitt. I Nord-Trøndelag er det 79.920 skattytere som til sammen får igjen 928,3 millioner kroner eller 11.616 kroner i gjennomsnitt.

Det er imidlertid ikke alle som får igjen på skatten. Noen må se seg nødt til å betale restskatt. I Sør-Trøndelag må 44.893 lønnstakere og pensjonister betale til sammen 1,1 milliarder kroner eller 24.521 kroner i gjennomsnitt. I nordfylket  må 19.525 skattytere betale til sammen 389,4 millioner kroner eller 19.946 kroner i gjennomsnitt. På landsbasis er det nærmere 794.000 skatteytere som må betale restskatt, til sammen ca. 23,4 milliarder kroner eller i overkant av 29.500 kroner i gjennomsnitt.

Vil du du se hvordan skatteoppgjøret er fordelt utover kommunene, finner du en fullstendig oversikt her.