Endrer på P-plassene

Eksisterende skiltoppsett på parkeringsplassen bak Coop Extra i Hommelvik er ikke korrekt i henhold til avtale om fordeling av parkeringsplasser mellom Coop og Malvik kommune.

Kommunen ser seg derfor nødt til å endre skilt-oppsettet noe, som stort sett innebærer å flytte på eksisterende skilt, samt endre tekst fra Prix til Extra.

Det er laget en ny skiltplan hvor fordeling av P-plasser mellom Coop og Malvik kommune er hensyntatt.

Kommune har bedt om en høringsuttalelse fra Lensmannen i Malvik vedrørende denne nye skiltplanen med høringsfrist innen 14.oktober. Om Lensmannen ikke har svart innen fristen vil arbeidet bli igangsatt som planlagt.

Slik blir parkeringsplassen skiltet (illustrasjon: Malvik kommune) :

parkerin-bak-coop