Vil ha med brukerne på råd

Mandag skal Formannskapet i Malvik behandle planene for oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus

Planene går i korte trekk ut på at Malvik kommune gjennomfører ombygging og oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus’ store sal, samt universell utforming av adkomst og toaletter på samme plan som salen, innenfor økonomisk ramme på fem millioner.

Etter et forslag fra Vigdis P. Martinsen (H) i Utvalg for Oppvekst og Kultur er den enstemmige innstillingen fra utvalget at:

Malvik kommune gjennomfører ombygging og oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus’ store sal, samt universell utforming av adkomst og toaletter på samme plan som salen, innenfor økonomisk ramme kr 5 millioner.

 1. Det må sikres at alle brukergrupper blir involvert for å uttale seg om sine behov.

2. Rådmannen setter opp detaljert kostnadsvurdering til saken fremmes i kommunestyret, og synliggjør behov for endringer.

Inngang og storsal

Planen er at Ytre Malvik Samfunnshus ombygges og oppgraderes slik at storsalen i større grad enn nå blir tilrettelagt for kulturarrangement. Oppgraderingen vil begrenses til inngangsparti og storsal.

Storsalen skal fortsatt brukes av skolene og til kulturarrangement, og den skal fortsatt kunne brukes til gymsal.

Økonomisk ramme for prosjektet er 0,5 mill. i 2016 og 4,5 mill. i 2017. En slik begrenset ombygging innebærer at bygningen må prioriteres med betydelige midler til vedlikehold.

Dette vil i hovedsak være: nytt gulv, elektrisk anlegg, varme- og ventilasjon. Vedlikeholdsarbeidet for denne delen av bygget må gjennomføres samtidig som ombyggingsarbeidet, og kostnadene til vedlikehold vil bli omlag 5 millioner kroner, står det i saksfremlegget før Formannskapets møte 17.oktober.

Pusser ikke opp hele bygget

Ytre Malvik Samfunnshus brukes til gym- og idrettsaktiviteter, kulturskole, kulturarrangement og private selskaper. På grunn av mangelfull lyd-isolering er det utfordrende når det pågår flere aktiviteter og/eller arrangement samtidig.

Det er ikke planlagt å gjennomføre tiltak for å forbedre lydisoleringen i denne omgang. Det er heller ikke tatt med universell utforming av atkomst til hele bygget, som for eksempel til svømmebasseng eller kulturskolelokaler.

I denne omgang gjennomføres følgende tiltak:

Gulvet i storsalen er utslitt og må skiftes samtidig som investeringen gjennomføres.

Universell utforming av inngangsparti til storsalen

Universelt utformede toaletter på samme plan som storsalen

Montering av teleskoptribune, lyd og lysutstyr i storsalen, nødvendige tepper og lerret

Montering av nedsenkbar skillevegg i storsalen

Mindre ombygging av lager/møterom mm.

 

Dette er skissen som foreligger på ombyggingen:

Kopi fra saksfremlegg til Formanskapet
Kopi fra saksfremlegg til Formanskapet