Ukontrollert pengebruk

At kommunens eget kontrollutvalg nå retter et kritisk blikk på forvaltningen av den innbetalte eiendomskatten er positivt mener lokalpolitikerne Lill Harriet Sanduane (FrP) og Morten Olafsen (H).

– Jeg er ikke overrasket når det gjelder rådmannens oppfølging og rapportering knyttet til innføringen av eiendomsskatt. FrP har hele tiden advart mot innføringen av denne eiendomsskatten, og har tidligere påpekt at den spesifiseringen som ble fattet i tilknytning til vedtaket om eiendomsskatt hadde lite for seg, sier Lill Harriet Sandaune i en kommentar til Malviknytt.no.

– De rødgrønne politikerne har prøvd å holde dette vedtaket foran seg for å rettferdiggjøre innføringen av eiendomsskatten. De retoriske spørsmålene har vært: Vil dere at det skal bygges ny ungdomsskole? Vil dere at det skal bygges nye Helsetun? Vil dere ha nye barnehager?

– Det skal altså høres bedre ut når man betaler direkte til helsetunene, barnehager og skoler. Men om disse pengene på papiret skal gå direkte til disse byggene, eller gå innom det store svarte sluket til kommunen først, har jo ingen betydning. Det er uansett penger som må betale kommunens gjeld, og eiendomsskatten er et resultat av manglende økonomistyring fra de rødgrønnes side gjennom mange år, konkluderer Sandaune.

Hun synes det er veldig bra at Kontrollutvalget nå har sett nærmere på denne saken, når det faktisk ligger et slikt vedtak der.

– Men det endrer ikke saken med tanke på at pengene brukes uansett, enten de skal hit eller dit først. Kommunens pengebruk er ikke under kontroll, og det er det dessverre innbyggerne som betaler dyrt for, avslutter Sandaune.

Kun en symbolsk anger

Morten Olafsen har ved flere anledninger advart mot pengebruk og stor investeringslyst i kommunen uten at det har vært god økonomisk dekning for dette.

Morten Olafsen (H)
Morten Olafsen (H)

– Det er ikke overraskende dette. Vi har sagt det opptil flere ganger at en skakkjørt økonomi måtte ha e-skatt for å få budsjettene til de rødgrønne til å gå opp, sier Morten Olafsen.

– Tallene som nå vises er ganske like mine egne tall og jeg har blant annet tatt opp dette med e-skatt og fremleggelse av regnskapet der.

– En totaløkonomi må uansett ta til seg alle inntekter og økonomi, og budsjettet må gå i balanse. Vedtaket om hva e-skatten skulle brukes til, var som flere av oss påpekte, kun et symbolsk anger fra AP som brøt sine valgløfter.

– Dessverre innhenter virkeligheten alle dårlig vedtak, avslutter Morten Olafsen sin kommentar.