Hva skjer med Mostadmark?

Da kommunestyret vedtok å legge ned Mostadmark Barnehage i april i år ble det samtidig vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på utviklingen av tettstedet framover.

Eva Lundemo (H) har sendt inn en interpellasjonen til ordføreren om temaet, som skal behandles i kommunestyremøtet 31.oktober:

Ordfører.

I kommunestyremøte den 4. april 2016 valgte det politiske flertallet i kommunen, å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I vedtaket står det at barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.
Dette er ingen omkamp for barnehagen i Mostadmark, da barn og ansatte ved Mostadmark Barnehage nå er flyttet til Sandfjæra barnehage.

Det er nå over seks måneder siden representanten, og leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet sto på talerstolen i kommunestyret og sa det var beklagelig at det ble slik, at det politiske flertallet ikke lengre kunne lukke øynene for realitetene.
Representanten Hoseth stilte derfor, på vegne av flertallet forslag om å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I tillegg ble det vedtatt at Formannskapet skulle sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. Formannskapet skulle fastsette mandat og tidsfrist for dette utvalgets arbeid og representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget. Rådmannen skulle i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. I arbeidet med en slik tiltaksplan ble det vedtatt at rådmannen skulle høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne selv mente kunne bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.

Som medlem i Formannskap har jeg ikke registrert at det har vært gjort noe for å følge opp dette vedtaket, da utover å flytte barn og ansatte til Hommelvik.

Jeg ber derfor Ordføreren redegjøre for kommunestyret hvordan arbeidet har vært med å følge opp kommunestyrets vedtaket fra 4. april 2016.

Eva Lundemo
Malvik Høyre

 

 

Vedtak i Kommunestyret – 04.04.2016

Barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.

Formannskapet bes sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark, samt fastsette mandat og tidsfrist for utvalgets arbeid.

Representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget.

Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark.

I arbeidet med en slik tiltaksplan skal rådmannen høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne mener kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt.

Les hele protokollen her.