Vil ha forslag til minnemedalje

Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939 – 1945

Forsvarsdepartementet ønsker fortsatt å identifisere innbyggere som bør tildeles Regjeringens minnemedalje. Malvik kommune ved ordfører Ingrid Aune (AP) ber om innspill på innbyggere som gjorde en innsats under andre verdenskrig.

Kriterier som må være oppfylt:

  • Norske og utenlandske militære og personer, samt handelsflåten.
    Sivile som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid som følge av krigshandlinger.
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, kan også medregnes dersom rent humanitære hensyn tilsier det, og man selv ikke har deltatt på fiendens side.
  • Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnesmedaljen.

Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap. Malvik kommune vil avgi innstilling til Fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.

Du kan lese mer om kriterier/retningslinjer her

Anbefaling av kandidater sendes postmottak@malvik.kommune.no innen 30. november 2016