Får 16 millioner mer

Da regjeringen i dag la fra statsbudsjettet for neste år viser forslaget at Malvik kommune får en økning på 2,4 prosent i overføringen fra staten. 

Malvik får 686 millioner i inntekt noe som er 16 millioner mer til Malvik kommune i frie inntekter fra staten neste år.

Tror ikke det er nok

– Jeg er skeptisk til at dette dekker kostnads-, pris- og lønnsveksten, uten at jeg har rukket å sette meg inn detaljene. En økning på 2,4 % tror jeg ikke holder, selv om det høres ut som om 16 millioner er mye penger, sier varaordfører Ole Herman Sveian (SP) i en kort kommentar.

– Opplegget med statsbudsjettet gir ingen økt handlingsrom for kommunen. Rådmannen forholder seg til rammene når han jobber med forslag til budsjett for neste år og vil legge fram sitt forslag til budsjett for 2017 i henhold til planen, som er medio oktober, sier Rådmann i Malvik, Carl-Jacob Midttun i en kommentar.

Tog og tunnel 

Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner til videre planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2017. Prosjektet er planlagt med sikte på mulig byggestart i 2017-2018 med sikte på åpning i 2022-2023. Det er satt i gang ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet.

Regjeringen foreslår også en refinansiering av fornyingsarbeidet i Helltunnelen på E6 i Malvik kommune.

Vekst i kommunens frie inntekter fra 2016 til 2017

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent.

I Sør-Trøndelag har 4 av 25 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tydal kommune med 3,5 prosent, mens Skaun kommune har lavest vekst med 0,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2016.

 

statsbudsjett
Illustrasjon fra www.statsbudsjettet.no

Slik leser du tabellen:

  • Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2015
  • Kolonne 2: Netto lånegjeld 2015 i kroner per innbygger
  • Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2015
  • Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2017, 1000 kroner
  • Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2016 til 2017, nominelle tall i 1000 kroner
  • Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2016 til 2017, nominell prosentvis vekst

Les hele statsbudsjettet for Sør-Trøndelag her