I rosa mot arvelig brystkreft

Kunder og forbipasserende la mandag kveld merke til at bensinstasjonen i Hommelvik var badet i rosa lys.

Det er en del av Rosa Sløyfe-aksjonen som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen avholder hvert år i oktober.

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning.

Circle K gir femti kroner for hver bilvask til aksjonen og i 2015 bidro landets bensinstasjoner med over 3,5 millioner til kreftforskning.

Arvelig brystkreft

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen.

Tema for Rosa sløyfe-aksjonen 2016 er arvelig brystkreft og Circle K er en av hovedsponsorene til aksjonen.

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3300 kvinner hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. I følge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen.

I 2014 døde 663 kvinner av brystkreft.

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.

Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1999.

Les mer om Rosa sløyfe-aksjonene her.