Skal bli hjertet i Hommelvik

Mandag formiddag ble det første spadestikket ved Hommelvik ungdomsskole tatt.

Ordfører Ingrid J. Aune (AP) ledet an i seremonien sammen med kommuneledelsen, skoleledelse og elever.

Rektor  ved Hommelvik Ungdomsskole, Kristel Lindset sa at de gleder seg til å få et skolebygg hvor det er aktivitet så og si døgnet rundt.

– Skolen kommer til og bli hjertet i Hommelvik med skole, bibliotek og mye aktivitet. Nå får vi et bygg med god plass og god luft. Vi får topp moderne fasiliteter for elever og ansatte med store vrimlearealer og ikke bare lange ganger og klasserom, sa rektor Kristel Lindset.

– Jeg er sikker på at vi har god kvalitet på det som og det som foregår inne i bygget, nå får vi endelig god kvalitet på bygget også, sa rektor i sin tale.

Skolen bygges på den samme tomta som dagens skole og det skal bygges en skole med gode dagslysforhold og utsyn og god kontakt med omgivelsene. I tillegg vil det være korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt.

Rivingen av vestfløyen på eksisterende skolebygg er ferdig og den nye ungdomsskolen er beregnet å stå ferdig til innflytting før jul neste år.

–  I valget i fjor sa innbyggerne klart i fra, og ga et tydelig mandat til at en ny skole skulle prioriteres.
Vi har prioritert hardt, både økt eiendomsskatten og gjort grep for å få orden i økonomien, og nå bygger vi en ny ungdomsskole her i Hommelvik, sa ordfører Ingrid Aune (AP)

Bilder fra fra seremonien under videoen:

https://vimeo.com/185288702