Legger ned, men øker forebygginga

Malvik kommune, Trøndelag politidistrikt og politiet i Værnesregionen har i dag inngått en pilotavtale knyttet til at lensmannskontoret i kommunen nå legges ned. 

Stortinget vedtok i 2015 politireformen, som blant annet innebærer at landet får færre og vesentlig større politidistrikt. Våren 2016 foreslo politimesteren i Trøndelag at lensmannskontoret i Malvik skulle legges ned, og ansatte en felles lensmann for Stjørdal og Malvik kommuner.Formannskapet i Malvik sa nei til å forskuttere reformen.

– Vi har hatt flere forhandlingsrunder med Trøndelag politidistrikt for å gi reformen et tydeligere innhold, og konkretisere hvilken betydning reformen vil få lokalt, sa ordfører Ingrid Aune (AP) under en pressekonferanse mandag formiddag.

– Konkret går avtalen ut på at det vil bli to politiansatte som skal blir dedikert til å forebyggende arbeid i Malvik med fokus på alle skolene, også den videregående.

Disse to vil være et fast kontaktpunkt for elever, lærere, foreldre og andre.

Les hele avtalen her.

Lensmann Marit Stigen forklarer hva avtalen går ut på:

https://vimeo.com/185303575