Som forventet om kommunereformen

Ordfører Ingrid Aune (AP) i Malvik sier etter at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i dag la fram sitt forslag til ny kommunestruktur at det var som forventet.

– Dette bekrefter at det er gjort et godt arbeid i Malvik og at vi har en sterk kommune hvor både innbyggere og næringsliv mener vi kan stå på egne ben som egne kommune i framtida, sa Ingrid Aune etter fredagens pressekonferanse om temaet.

Fortsetter som egen kommune

Malvik er en av de største kommunene i fylket med nesten 14.000 innbyggere. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslår nå at det blir 18-19 kommuner i Sør-Trøndelag i 2020, og at antallet reduseres til ni kommuner i 2025.

Innen da mener Fylkesmannen at Malvik skal vurdere å slå seg sammen med Klæbu og Trondheim i en storkommune.

– Dette blir nok ett av de viktige temaene i valgkampen før Stortingsvalget neste år, sier Ingrid Aune, men Malvik kommune har mener at de beste tjenestene vi kan levere kan vi gjøre med den kommunemodellen vi har i dag.

– Nå er det på tide å bruke resursene på nye skoler og en verdig eldreomsorg og at vi nå er ferdige med den seigpiningen denne reformen har vært slik at vi får konsentrere oss om veien videre. Det er viktig for Malvik å ha et godt samarbeid med nabokommunene framfor en sammenslåing.

– Nå får vi bedre tid til å bruke på de som betyr noe i kommunen vår, nemlig skoleelevene og de eldre, avslutter ordfører Ingrid Aune.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslår 18-19 kommuner i Sør-Trøndelag i 2020, og ni kommuner i 2025.

Fylkesmannen har i dag lagt fram sin faglige tilråding til kommunal- og moderniseringsministeren, som del av grunnlaget for statsrådens anbefaling overfor Stortinget våren 2017.

Fylkesmannens forslag er basert på kommunereformens mål, ekspertutvalgets kriterier og kommunenes prosesser. Fylkesmannen:

  • tilrår at gjensidig vedtatte sammenslåinger i Sør-Trøndelag bekreftes. 11 av 15 kommuner i fylket har vedtatt sammenslåing og vil inngå i en ny kommune Totalt vil det være 73,9 % av innbyggerne i fylket som vil bo i en ny kommune i 2020.
  • tilrår at noen kommuner omfattes av nasjonalt vedtak i løpet av 2017
  • tilrår at noen kommunekonstellasjoner bør forhandle videre fram til 31.12.2016 og Fylkesmannen vil ettersende sine vurderinger og konklusjoner mht disse.

Utfra Fylkesmannens forslag vil det være 18-19 kommuner i Sør-Trøndelag i 2020.

På sikt

Videre anbefaler Fylkesmannen at en del sammenslåinger foretas i løpet av de to neste stortingsperiodene. Dersom dette gjennomføres vil det være 9 kommuner i dagens Sør-Trøndelag pr 1.1.2025. Alle kommunene vil da være over 9000 innbyggere og være sterke primærkommuner. Disse 9 kommunene vil langt på veg tilsvare de geografiske samarbeidskonstellasjonene som kommunene selv har valgt og bidratt til å utvikle siden 2003.

Kartet viser Fylkesmannens forslag til kommuner pr. 2020.
Kartet viser Fylkesmannens forslag til kommuner pr. 2020.