Sjekka 3000 biler

Vegvesenet gjennomførte i dag en omfattende kontroll av all trafikk som kjørte nordover på E6 ved vektstasjonen på Malvik.

Til sammen 3046 kjøretøy ble kontrollert i tidsrommet 07.00 – 12:00.

– Vi hadde med kamera som skannet bilene og vi fikk opplysninger om eventuelle begjæringer og andre mangler forteller inspektør i Vegvesenet, Ole Hammer.

Av de kontrollerte bilene var det 23 kjøretøy som var begjært avskiltet.

– Alle fikk mulighet til å gjøre opp på stedet men 14 av dem ble fysisk avskiltet enten på grunn av manglende betaling av avgifter eller forsikring eller ikke godkjent periodisk kjøretøykontroll, forteller Hammer.

– Fire sjåfører ble anmeldt da de kjørte uten gyldige papirer, én hadde ikke førerkort og tre hadde ikke lov å kjøre med stor henger. Femten billister fikk utskrevet sedler for teknisk kontroll og må møte for godkjenning av kjøretøyet senere, sier inspektør Ole Hammer.

Det var 14 biler som ble avskiltet fredag.
Det var 14 biler som ble avskiltet fredag.