Savnet Malvikbedrifter

Torsdag denne uken arrangerte Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) sin årlige manifestasjon.I overkant av 800 næringslivsledere, politikere og toppbyråkrater møtes her til gjensidig utveksling av informasjon og opplysninger, inn- og utspill.

Få Malvikbedrifter
Daglig leder i NiT avdeling Malvik, Kaare Hagerup syntes det var lite representasjon fra næringslivet i Malvik.

– Jeg så noen få, men det er ikke godt nok hvis man tenker på at Malvik er et område i vekst og hvor næringsetableringene framover vil være mange, sier Hagerup.

Under torsdagens manifestasjon var det næringsminister Monica Meland som var hovedinnleder i tillegg til de seksten fagseminarene som ble arrangert.

– Vi i NiT hadde omlag 80 personer i arbeid med tilrettelegging og gjennomføring av årets manifestasjon, så det legges ned store resurser for å få til dette arrangementet.

Hvorfor er det viktig å delta?

-Det er jo for å knytte kontakter, få tips og innspill til saker og ting man kan endre på for å bli enda bedre som bedrift eller bedriftsleder/eier. Og det er viktig å vise seg fram til potensielle kunder eller andre som ser på Malvik som et framtidig vekstområde, som det faktisk også er, sier Hagerup.

Kan den lave «Malvikdeltagelsen» skyldes at det er flest bedrifter med mindre enn fem ansatte i kommunen?

– Det kan selvsagt være en av årsakene, en annen kan jo være at vi ikke har fått informert godt nok til alle, men jeg er ganske sikker på at de over 800 folkene som var her hadde utbytte av dagen. Akkurat dét er det synd ikke fler fra Malvik fikk med seg.

Malvikpolitikerne møtte opp.

Selv om det var langt mellom bedriftene var tettheten av lokalpolitikere fra Malvik større enn på flere år.

– Det er alltid gledelig å hilse på politikere fra kommunestyret i Malvik. Senterpartiet (Ketil Sivertsen), Høyre (Eva Lundemo) og Venstre (Torgeir Anda) var representert under manifestasjonen, sammen med varaordfører Ole Herman Sveian (SP) og det er viktig for kommunen som nå er i manges øyne med tanke på framtidig etablering av næring, sier Kaare Hagerup.

– Det er synd det lokale næringslivet ikke kjenner sin besøkelsestid da dette er en viktig møteplass for næringslivet. Her går kontaktene på tvers av kommunegrenser og det er viktig å være med.

-Er det godt nok kjent?

– De siste årene har vi jobba ganske mye ved blant annet å dra rundt på bedriftsbesøk i Malvik. Det skal vi bli enda flinkere til slik at næringslivet forstår at vi jobber for dem og for å vise at det blir viktigere enn noen gang og ha store og gode nettverk når du driver en bedrift, sier Kaare Hagerup.

Han minner også om at det blir en ny sjanse neste år og om at Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerer flere kurs og seminarer hver uke for de som er interessert i å knytte kontakter, få informasjon eller lære noe nytt og nyttig innenfor ulike tema som angår næringslivet i regionen.