Nonstadberget er ikke det siste området uten dekning

Dette er ikke det siste «kvite feltet» på dekningskartet for Malvik, sa SP-veteran.

Et enstemmig kommunestyre har mandag vedtatt å være med på å finansiere utbyggingen av en mobilmast på Nonstadberget for å bedre mobildekningen langs Selbuvegen (Fylkesveg 963)

Dette har vært omtalt som det siste området uten mobildekning i Malvik kommune, noe Knut Sjøvold (SP) var uenig i.

– På gården Vasseljen, bare halvannen kilometer fra E6 er dekningen meget dårlig og på enkelte plasser er det ikke dekning overhode, sa Sjøvold i en kommentar til saken.

– Der bygges det nå et robotfjøs og robotene er avhengig av mobildekning for at alarmsystemene skal fungere. Signalene er så dårlig at bonden ikke kan stole på at robotene har signal til alarmsystemene, sa Sjøvold og sendte med det sitt signal om at flere utbedringer behøves av mobilnettet Malvik.

Finansieres via lån

Investeringen  finansieres gjennom låneopptak. Låneopptak og tilhørende driftsutgift (renter/avdrag) innarbeides i forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, heter det i vedtaket Formannskapet gjorde 12.september.

Det betyr at vedtaket ikke kan realiseres før budsjett og økonomiplan er vedtatt i desember.