Nå endres tømmedagene for søppel

I forbindelse med bytte av transportør endres renovasjonsrutene og mange abonnenter får nye tømmedager fra 1.oktober.

– Vi legger om nesten alle rutene våre, og det betyr noen endringer i hvilken dag avfallet tømmes på, forteller informasjonsmedarbeider hos Innherred Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen.

– Alle abonnenter får et eget brev om dette, der de nye tømmedagene for resten av 2016 er lagt inn, sier Knudsen. Det betyr at den gamle tømmeplanen ikke nødvendigvis er gyldig lenger. Øyfrid S. Knudsen oppfordrer folk til å sjekke sine nye tømmedager i Innherred Renovasjons app eller på nettsiden. – Ikke alle får endret dagene sine, men alle får uansett brevet, forklarer hun.

Slutt på tømming en gang i uka

De aller fleste abonnenter har i dag tømming av to dunker annenhver uke. Men noen abonnenter i Verdal samt alle i Tydal kommune har fortsatt tømming av én dunk i uka. Dette blir det nå slutt på.

– Vi går over til såkalte tokammerbiler som kan hente to typer avfall på samme bil. Det betyr at også alle verdalinger og tydalinger må huske å trille fram begge dunkene på tømmedag, men til gjengjeld kun annenhver uke, smiler informasjonsmedarbeideren. Tømmefrekvensen blir den samme som før – matavfall hver 2. uke, restavfall og papp/papir og plast hver 4. uke.

Får levere ekstra avfall ved forskyvinger

– Noen steder vil tømmefrekvensen forskyves i overgangen mellom gamle og nye ruter. Det kan bli noe lengre eller også kortere opphold mellom siste tømming i september og første tømming i oktober, forteller Øyfrid S. Knudsen, og lover at det blir mulighet for å sette fram en ekstra sekk avfall ved første aktuelle tømming etter overgangen hvis forskyvningen fører til langt opphold mellom tømmingene.

Lørdagsåpent på gjenbrukstorg i høstferien

I tillegg vil Innherred Renovasjon holde lørdagsåpent på alle gjenbrukstorg 8. og 15 oktober. – Dette gjør vi både for å kompensere for eventuelle ulemper ved ekstra lang tømmefrekvens i overgangen, men også fordi vi ønsker å se på behovet for lørdagsåpne gjenbrukstorg, sier Knudsen.

Ny transportør

Endringen skyldes at et nytt selskap skal utføre innsamlingen på vegne av Innherred Renovasjon. – Med jevne mellomrom settes en del av våre ruter ut på offentlig anbud, og fra 1. oktober er det selskapet Retur AS som tar over noen av renovasjonsrutene, forklarer Øyfrid S. Knudsen. Men hun forsikrer at for abonnentene skal dette ikke utgjøre noen forskjell. – Bilene er dekorert med IR sine logoer og de ansatte representerer IR. Tjenestetilbudet er likt uansett hvilken IR-kommune du bor i, avslutter Knudsen.