Kommunale møter uke 39

Denne siste uken i september er det ett offentlig møte i de folkevalgte organer her i kommunen, kommunestyret.

Etter opprinnelig plan skulle det vært kommunestyremøte også den 5.september, men dette ble avlyst da det ikke var noen saker som skulle til politisk behandling.

Sakspapirene til mandagens møte ble kraftig forsinket på grunn av virusinfisering av kommunens datasystem.

De dokumentene som har vært tilgjengelige via kommunens innsynsløsning er på 273 sider og inneholder tretten referatsaker, ni saker til behandling og fem interpellasjoner.

Dette er saklista:

2.gangs behandling av detaljreguleringsplan for deler av Dalabakkan og Snurruvegen.

Finansrapport pr 30.6.2016

Ny kommunelov – høring

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Utbedring av mobildekning langs fylkesveg 963

Høring av forslag til rullert Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2010-2020

Høring av planprogram for ny fylkesdelplan for Trøndelag 2018-2030

Valg av nytt varamedlem for Malvik kommune til regionrådet i Værnesregionen for perioden 2016 – 2019

Forespørsel – Valgfrihet ved hjemmehjelptjenester – spørsmål til kommunestyremøte

Interpellasjon – sanitærforhold og vedlikehold Stavsjøen

Interpellasjon – Utvikling av område Tynesodden

Interpellasjon – Beplantning i kommunen

Interpellasjon – Forespørsel i henhold til §17 i reglement for kommunestyret i Malvik kommune

Interpellasjon – Omsorgssituasjonen ved Malvik kommunes helsetun

Suppleringsvalg – Utvalg for oppvekst og kultur, SU Vikhammer ungdomsskole og SU Hommelvik ungdomsskole.

 

Møtet er åpent for alle og avholdes på Bruket kulturhus fra klokken 18.00, du kan også se overføring på web-TV her.