Første del av dobbeltsporet åpnet

Da Statssekretær i samferdselsdepartementet Tom – Christer Nilsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger mandag formiddag erklærte den nye Hell jernbanebru for åpnet, var det den første etappen på det nye dobbeltsporet som kommer.-Dette er en viktig begivenhet som også markerer vår vilje til å satse på modernisering av jernbanen, sa Nilsen. Her ser vi tydelig forskjellen mellom den gamle brua fra 1902 og den nye som bringer jernbanens infrastruktur opp på dagens nivå, sa han videre.

Moderniserer i Trøndelag

– Her har vi et prosjekt som viderefører moderniseringen av jernbanen i Trøndelag, uttrykte jernbanedirektør Elisabeth Enger. I løpet av få år har vi åpnet ny tunnel gjennom Gevingåsen, Ny Værnes holdeplass, modernisering av Trondheim stasjon og nå ny bru over Stjørdalselva med tilhørende modernisering av Hell stasjon. Prosjektet er levert før tiden og under budsjettrammen på 660 millioner kroner. Jeg vil gratulere prosjektleder John Ivar Mogseth, hans folk, entreprenører og alle som har vært med i dette flotte prosjektet, sa jernbanedirektøren. Nå står elektrifiseringsprosjektet for tur og også det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS, så det kommer til skje store investeringer på jernbanen i dette området i åra framover. Med elektrifiseringen står «Trønderbanen» foran en revolusjon, sa Enger.

Hell stasjon

Sporplanen på Hell stasjon er kraftig endret slik at sporgeometrien for Nordlandsbanens tog nå er vesentlig bedre.

I tillegg økes kapasiteten på stasjonen. Stasjonen får tre gjennomgående togspor, to for Nordlandsbanen og ett i retning Meråkerbanen, alle med forbindelser seg i mellom. Det er entreprenøren Veidekke som har 150-millioners-kontrakten på spor, underbygning og plattform. Nye Hell stasjon, brua over Stjørdalselva og etter hvert to jernbanespor fram til Værnes vil gi en betydelig bedre kapasitet på strekningen og inngå som første delen i moderniseringen av «Trønderbanen».

Stål og betong

Den franske arkitekten Jean Francois Blassel fortalte om sitt arbeid med å tilpasse brua til omgivelsene og til norsk natur.

– For meg har det vært viktig å finne fram til et design hvor brua flyter mest mulig inn i naturen og omgivelsene på Hell, understreket han.
Brua er en samvirkebru av stål og betong. Den består av to stålkasser,  en på hver side, tverrstivere av stål er montert mellom stålkassene og deretter er det støpt brubane av betong.Sporene ligger i gjennomgående ballast.

 

FAKTA

Nytt dobbeltspor på 2,6 km

Ny 200 m lang dobbeltsporet bru over Stjørdalselva

Ny sporplan og sporgeometri på Hell stasjon

Samlet lengde nye spor: 4,5 km

18 nye sporveksler

Ny plattform Hell stasjon (lokaltrafikk)

Forberedt for elektrifisering

Kostnadsramme: 657 millioner kroner (NOK 2015)

Byggestart var i juni 2014

Hovedentreprenør: Implenia

Arkitekt: Jean Francois Blassel (fransk firma RFR)

Entreprenør på underbygning og spor: Veidekke AS