Gründerpris til Malvik?

Norges Vel trenger hjelp til å finne gode kandidater til Gründerprisen 2017.

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Kjenner du noen i Malvik som fortjener prisen?

Utvikler lokalsamfunnet

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker vi å hedre gründere for deres innsats.

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner

Verdiskaping for lokalmatprodusenter

Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter

Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift

Fornybar energi eller andre miljøtiltak

Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Oppmuntrer til nyskaping og igangsetting

Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift – i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den.

Les mer og send inn forslag her.