Over 300 Malvikinger har ikke betalt

Skatteetaten sendte i februar ut krav til 9.372 eiere av kjøretøy i Malvik, på til sammen kr 24.644.905,- i samlet årsavgift med betalingsfrist 21. mars.Etter forfall fikk 792 purring på kravene som beløp seg til over 2 millioner kroner her i Malvik.

Nå har til sammen 343 bileiere har fått 2.gangs purring og bilene er begjært avskiltet. De skylder statskassen 847.140,-

For første gang blir innkrevingen i år gjennomført av Skatteetaten, som har overtatt dette fra Tollvesenet.

Klipper skiltene

Siste frist for å betale årsavgift – inkludert purregebyr – var nemlig 4. mai. Kjøretøyer som da ikke hadde alt i orden, ble begjært avskiltet. Og det har skjedd med mange.

Tolletaten har løpende avskiltingsaksjoner, også i samarbeid med andre etater, som politiet og Statens vegvesen. Politiet og Statens vegvesen har også egne kontroller hvor kjøretøy avskiltes.

Ubetalte krav vil nå bli krevet inn av Statens innkrevingssentral fra den som eide bilen per 1. januar 2016. Det betyr at eier vil få utleggstrekk i lønn eller trygd.

Ulike beløp

Hva man må betale i årsavgift varierer en god del. Personbilsatsen for 2016 er 3.135 kroner. Har man en bil med dieselmotor, uten partikkelfilter, er det dyrere. Her er satsen 3.655 kroner.

For motorsykler er årsavgiften 1.920 kroner. De som har elbil, veteranbil, moped, traktor eller taxi betaler 445 kroner.

Sjekk her om årsavgiften er betalt.