Vil ordfører prioriterer stell av blomsterkasser?

Til mandagens kommunestyremøte har Fremskrittspartiets Lill Harriet Sandaune sendt ordføreren en interpellasjon om beplantning og blomster.

Sandaune skriver at sommeren er en årstid som hun tror alle innbyggere i Malvik gleder seg til.

– Dette gjelder ikke bare for oss her i Malvik, men er noe som folk over hele landet gleder seg til. Mange er stolt over kommunen sin, og ønsker å fremstille den på en best mulig måte. Ikke minst i disse kommunereformtider, er Malvik opptatt av å vise sin stolthet og selvstendighet som egen kommune.

– I løpet av denne sommeren har jeg vært på besøk i mange kommuner, og en ting som har møtt meg over alt, er det hyggelige synet av blomster og velstelte bed. Mange kommuner har tydeligvis en bevissthet med å prioritere dette, til glede for både innbyggere og tilreisende, i sommerhalvåret, skriver Sandaune.

Men hvordan står det egentlig til med Malvik kommune?

For å illustrere det hele har Sandaune lagt ved noen bilder av det som møter publikum utenfor og rundt rådhuset i Hommelvik, og noen eksempler på hvordan det ser ut i andre kommuner.

blomster-1
Foran Rådhuset i Hommelvik (foto: Lill Harriet Sandaune, FrP)
blomster-2
Fine blomster (foto: Lill Harriet Sandaune, FrP)

 

– De vedlagte bildene viser bare Hommelvik sentrum, men Malvik kommune har også andre sentrumsområder, friområder, rundkjøringer, rabatter m.m. som heller ikke har noen form for beplantning eller bed som er innbydende og velstelt med fargeglade blomster, skriver Sandaune.

– Interpellanten er fullt innforstått med kommunens økonomi, men mener at det uansett må være rom for å prioritere litt stell og blomsterprakt i kommunen vår.

Med bakgrunn i dette stilles følgende spørsmål til ordføreren:

– Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen, før sommeren 2017, prioriterer stell, blomsterkasser, ampler o.l. for å gjøre Malvik litt gladere og mer innbydende, for kommunens innbyggere og tilreisende?