Tetter det siste «hullet»

Formannskapet i Malvik innstiller til kommunestyret at kommunen tar opp lån og bevilger inntil 400.000 kroner til utbygging av mobilmast på Nonstadberget langs Selbuvegen (fylkesveg 963). Låneopptaket må innarbeides i neste års budsjett og kommende økonomiplan. 

Malvik kommune har siden 2010 samarbeidet nært med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) i spørsmål som vedrører utbygging av mobilnett og bredbåndsdekning.

Dette har blant annet avstedkommet store utbyggingsprosjekt (fiber) i Markabygda på Vikhammer (NTE) og i Karlstad byggefelt i Mostadmark (Telenor), samt nylig utbygging av fiber til Malvikodden (Tynesodden) i regi av Get.

Må låne pengene

Næringssjef Ole Christian Iversen foreslår at investeringen  finansieres gjennom låneopptak. Låneopptak og tilhørende driftsutgift (renter/avdrag) innarbeides i forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, heter det i vedtaket Formannskapet gjorde 12.september.

Det betyr at vedtaket ikke kan realiseres før budsjett og økonomiplan er vedtatt i desember.

(Saken fortsetter under bildet)

Nostadberget ligger ved Bakktjønna
Nostadberget ligger ved Bakktjønna (foto: skjermdump webatlas.no )

Utbyggingsområdene i Malvik har blitt prioritert etter tilbakemeldinger fra innbyggerne i perioden 2010/2011. Her ble det avdekket noen såkalte «hvite flekker» på dekningskartet – områder uten mobildekning og/eller bredbåndstilgang

Strekningen Halla-Bakken på fylkesveg 963 er det siste kjente «hvite området» fra denne kartleggingen. Det har blitt jobbet i nært samarbeid med STFK om ulike måter å bedre mobildekningen på, og det som fremstår som best med tanke på økonomi og dekning, er å sette opp en ny mobilmast på Nonstadberget.

Malvik kommunes andel i finansieringen må realiseres gjennom låneopptak. Med utgangspunkt i et annuitetslån som nedbetales over 20 år, og en forutsetning om 3 prosent rente, representerer dette en årlig kostnad på om lag 27.000 kroner.

Malvik kommune vil formelt være eier av hytte/mast når anlegget er ferdig, men driftskostnadene vil for Malvik kommune være svært lave ettersom det er operatør som belastes løpende strømutgifter. Selve masten er vedlikeholdsfri.

Gjennom samarbeidet med STFK er det gjort avtale om følgende finansieringsmodell for utbygging av mobilsender på Nonstadberget:

Kopi fra skasfremlegg
Kopi fra skasfremlegg