Politiske møter uke 38

 

Utvalg for Oppvekst og kultur

Torsdag 22. september er det møte i utvalg for Oppvekst og kultur og møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset.

Utvalget har følgende referatsaker:

  • Møtereferat kulturrådet 17.8.16
  • Møtereferat kulturrådet 15.6.16
  • Mandat språkstrategi
  • Møtereferat idrettsrådet

Rehabilitering av Ytre Malvik samfunnshus er eneste sak til behandling.

Utvalget vil få orientering fra fraværsteamet i barne- og familiettjenesten ved Siri Granum og Marie Krutvik. Før utvalget skal på befaringer både på Hommelvik ungdomsskole, Sandfjæra Barnehage og Muruvik barnehage.

Sakspapirer kan leses her.

 

Brukerutvalget

Etter planen skal det avholdes møte i Brukerutvalget tirsdag, den 20. september 2016

 

Brukerutvalget skal fungere som et samlende organ for alle brukerorganisasjonene i kommunen. Utvalget skal arbeide etter målsettingen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet og benytte «FN’s Standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming» som et sentralt redskap i sitt arbeid

 Utvalget skal drøfte saker vedrørende kommunale tjenester i Malvik kommune som har betydning for brukere med særskilt behov for tilrettelegging. Fungere som høringsinstans overfor kommuneadministrasjonen i aktuelle saker de skal ha eller har til behandling og ta initiativ til samarbeid mellom ulike brukerorganisasjoner i kommunen, og overfor kommuneadministrasjonen.

Her kan du lese mer om Brukerutvalget i kommunen.

Eldrerådet

Etter planen skal det avholdes møte i Eldrerådet onsdag, den 21. september 2016

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Her kan du lese om Eldrerådet i Malvik kommune.