Vil hogge ved Mariakappellet

Menighetsrådet i Hommelvik ønsker å rydde fram den eldre ferdselvegen som går over det historiske Mostad middelalderske kirkested ved Volden i Mostadmark.

Malvik kommune har sendt en søknad til Riksantikvaren som viser at de ønsker å ta bort en del trær som står inntil den nye parkeringsplassen ved kirkeruinene.

– Området er automatisk vernet som eldre kulturminne så all hogst og forandringer i nærområdet må det søkes Riksantikvaren om, forteller Tor Albert Kverkild ved FDV kommunalteknikk i Malvik kommune som har sendt søknaden på vegne av menighetsrådet.

Trærne langs parkeringsplassen ønskes tatt bort. (Foto: Malvik kommune)
Trærne langs parkeringsplassen ønskes tatt bort. (Foto: Malvik kommune)
Sett mot øst. (Foto: Malvik kommune)
Sett mot øst. (Foto: Malvik kommune)