Tok opp åtte lakser fra Homla

Laksefisket i Homla ga ikke de helt store resultatene og fangstene denne sesongen.

Kortsalget har ikke vært så veldig stort med bare 19 solgte døgnkort.

Det er rapportert tatt 13 laks hvor fem har blitt satt ut igjen. Homla Elveeierlag synes fisket har vært bra i forhold til antall solgte kort.

De tror at lite markedsføring og gjennomgående lav vannstand har hatt litt å si for kortsalget.

Neste år vil de få på plass bedre ordning for fiskeoppsyn blant annet bedre legitimasjon. Flere må få tilgang til I-natur gjennom sesongen sånn at det blir lettere å følge med på kortsalg og fiske.

Ingen utbetaling til andelseierne

Det foreslåes at Vegvesenet blir tatt opp som medlem på neste årsmøte og at det undersøkes om Hommelvik sjøside også vil bli medlem

Inntekten fra årets sesong har vært ca 6.000,- på kortsalg. Malvik kommune og Meraker Brug skal betale inn ca 2.000,- hver for registreringen i Brønnøysundregisteret. Etter at forfalte regninger blir betalt vil elveeierlaget ikke foreta utbetaling til andelseierne. Dette framgår av protokollen fra styremøte i Homla Elveeierlag 31.august.