Lover dobbeltspor fra 2023

Samferdselsministeren lover  at dobbeltsporet jernbane nord for Trondheim kommer fra 2023.

Ketil Solvik Olsen sier i et intervju med NRK at dobbeltsporet jernbane fra Trondheim til Stjørdal og videre til Åsen ikke ligger inne i nåværende Nasjonal transportplan (NTP) (2014-2023).

Det kommer en ny Nasjonal transportplan våren 2017, og samferdselsministeren lover nå at dobbeltspor nord for Trondheim blir et prioritert prosjekt der.

– Vi er allerede i gang med å jobbe for dobbeltspor. Vi skal elektrifisere linjene og har allerede sørget for at det er flere avganger på Trønderbanen enn da vi overtok, sier Ketil Solvik-Olsentil NRK.

Han sier samtidig at det vil bli dobbeltspor på strekningen også og at det allerede er bevilget penger til planlegging. Dette kommer innen 2023, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.