Adressakutt rammer Malvik

Adresseavisen varslet i dag sine ansatte om at bedriften må kutte 15-20 årsverk i redaksjonen innen utgangen av neste år, skriver medier24.com.

Styret i Adresseavisen AS har valgt å utsette vedtak om kutt for perioden 2018-2020, i påvente av den økonomiske utviklingen så i verste fall kan det bli snakk om å kutte 60-75 ansatte før 2020 – hver tredje ansatte i mediehuset, skriver nettstedet.

Rammer Malvik-Bladet.

Malvik-Bladet, som er heleid av Stjørdalens Blad, som også eies av Polaris media, rammes også av nedskjæringene.

Torsdag styrebehandler de to avisene de endelige rammene for nedskjæringene, skriver Stjørdalens Blad.

Bakgrunnen for kuttene er i hovedsak nedgangen i annonseinntekter som har rammet mediebransjen de siste årene.

Til sammen skal alle mediehusene i Polaris media spare 300 millioner kroner. En stor del av sparetiltakene også i de andre mediehusene kommer som nedbemanning.

Fakta:

Malvik-Bladet AS hadde i 2015 et netto opplag på 2747, noe som er en nedgang på 218 fra året før. (kilde: medienorge.uib.no) og hadde i 2015 et resultat på minus 890.000,- (før skatt) (kilde: proff.no)