Kemneren sa nei til trekk i utbytte

Etter at det mandag ble vedtatt at Vikhammer Motell AS mister skjenkebevillingen fra 1.oktober har eierne, Kristian Selnes og Stein Gjølmesli, bestemt seg for å klage og anker flertallsvedtaket fra Formannskapet.

Avslaget er gitt på bakgrunn av et skattekrav som de to mener er ute av verden. Bedriften har vært klar over skattekravet fra skatteoppkreveren å hadde så sent som i juli i år kontakt vedrørende utleggstrekk.

Forbød utbetaling av utbytte, men snudde.

– Jeg har dokumentasjon på at skatteoppkreveren først ønsker å sikre utlegg i mulig aksjeutbytte til Stein Gjølmesli, hvor det står at de forbyr oss å utbetale utbytte og et varsel om at det blir tatt direkte utlegg, forteller Kristian Selnes.

Kontrabeskjed kom uken etterpå.  

«Vi har kommet til enighet for denne gangen med skyldner og dere trenger derfor ikke foreta trekk i utbyttet til fordel for oss», skriver Skatteoppkreveren i en e-post til bedriften.

– Jeg fikk en avtale med skatteoppkreveren om at hvis jeg betalte inn et restbeløp på ca 67.000,- og 25% av rentene ville saken være ut av verden, forteller Stein Gjølmesli.

I følge Gjølmesli er skattekravet på 67.000,- nå betalt men at tilbudet om å betale 25%  av rentene ennå ikke er innfridd på grunn av en regnefeil.

Har du nyere skattegjeld som kan være bakgrunn for avslaget?

– Nei, alt skriver seg tilbake til 1989-98, sier Stein Gjølmesli.

Utbyttet som ble utbetalt for 2015 var på 1.846.000,- viser de offentlige regnskapstallene for bedriften.

Feil i saksbehandlingen

– Saksbehandleren skriver selv i saken at det ikke skal ta hensyn til skattekrav som er eldre enn 10 år. Her snakker vi om krav som er fra 1989-1998, sier Kristian Selnes.

– Her har kommunen fattet et vedtak hvor de selv går i mot loven som omtales i saksfremlegget. Dessuten har Stein Gjølmesli vært stedfortreder for meg i seks år.

– Hvorfor har ikke dette kommet opp ved de to andre søknadsrundene, undrer Selnes?