Trondheim AP går inn for E6-øst

Arbeiderpartiet i Trondheim går inn for at det bygges firefelts motorvei nord for Trondheim, fra Ranheim til Stjørdal.

Dette sier kommunalråd Geir Waage (AP) til NRK Trøndelag.

Arbeiderpartiet har tidligere vært bekymret for at en E6-utbygging nordover vil føre til mer biltrafikk og at Trondheim mister de ekstraordinære tilskuddene. Kommunalråd Geir Waage (Ap) avviser ovenfor NRK at de har snudd i saken.

– Men det er en motsetning her. På den ene siden vil regjeringen ikke ha vekst i biltrafikken i Trondheim, på den andre siden vil de uansett bygge firefelts vei til Stjørdal. Man skal være ganske naiv for å tro at en dobling av kapasiteten ikke vil medføre en økning i biltrafikken. Staten kan derfor ikke ta med i beregningene økt biltrafikk øst for Trondheim, sier han til NRK.

Bygningsrådet i Trondheim skal ha møte om saken tirsdag 13.september og endelig vedtak skal fattes i Bystyret senere i høst.

Det er reguleringsplanen fra Reppekrysset til Væretunnelen som er Trondheim kommunes ansvar. Fra før her Malvik og Stjørdal kommuner laget reguleringsplaner for strekningen gjennom de to kommunene.

Det er det nye statlige firmaet Nye Veier AS som skal stå for utbyggingen av E6 i Trøndelag.