To søknader unntatt offentligheten

Formannskapet i Malvik skal mandag ta stilling til om Vinmonopolet, seks dagligvarebutikker og ni serveringssteder i kommunen skal få salgs- og serveringsbevilling for alkohol.

Butikksalg av alkohol

Omsetningsrapportene viste at det ble solgt 334.087 liter øl fra butikkene i Malvik i 2015 (ekskl. Vinmonopolet)

Rådmannen innstiller på at Formannskapet gir salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til Rema 1000 sine butikker i Hommelvik, Malvik Senter og på Vikhammer, Coop Extra sine butikker i Hommelvik og på Vikhammer og Bunnpris sin butikk på Sjølyst.

Det innstilles også på at Formannskapet gir salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent til AS Vinmonopolet for utsalgsstedet ved Malvik Senter

Salgsbevillingene gis for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020.

Skjenking av alkohol

Rådmannen innstiller på at Formannskapet innvilger skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og alkoholholdig drikk gruppe 2 til sju av ni søkere.

Cafe Rampa AS i Hommelvik, Homla Restaurant LTD i Hommelvik, Merinvest AS på Sveberg (Svebergtunet), Napolitana AS på Malvik, Stav Hotel AS på Sveberg, Milde Mathilde og drillpikene AS på Saksvik og Mudange AS på Saksvik er Rådmannen positivt innstilt til å gi de nødvendige skjenkebevillinger.

Bevillingene gjelder for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020.

Unntatt offentlighet.

To søknader er unntatt offentlighet før behandlingen i Formannskapet mandag.

Søknadene fra La Perla AS på Saksvik og Vikhammer Motell AS på Vikhammer, vil bli behandlet bak lukkede dører under mandagens Formannskapsmøte.

Malviknytt har bedt om merinnsyn i begge søknadene.