Vil gi én krone per Malviking til TV-aksjonen

Det er igjen tid for innsamlingsaksjon på TV og i år er det Røde Kors som skal samle inn penger for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden.

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.

Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, leksehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt og hvert bidrag er med på å redde liv.

Aksjonen arrangeres søndag 23. oktober, og kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere, heter det i et saksfremlegg til møtet i Malvik Formannskap mandag.

Kommunekomité

Malvik kommune er blitt bedt om å opprette en kommunekomité som står for den praktiske gjennomføringen av innsamlingen lokalt i hele kommunen.

Formannskapet fattet 06.juni i år vedtak om at  «Formannskapets utgjør inntil annet bestemmes TV-aksjonskomité 2016. Ordfører kontakter frivillige lag og organisasjoner med sikte på å få noen av disse inn i aksjonskomiteen. Fjorårets aksjonskomité inviteres til første formannskap i august for erfaringsutveksling»

Til Formannskapet den 22.8. ble aksjonsleder for TV-aksjonen sentralt, Eirik Hjulstad Iversen invitert, Røde Kors lokalt og fjorårets komité. Det ble enighet om at formannskapet er årets komité, samt at to medlemmer fra Malvik Røde Kors blir med i komiteen.

Vil gi én krone per Malviking

Ordfører er leder av komiteen. Servicekontoret bistår komiteen med publisering på hjemmesiden og i arbeidet med rekruttering av bøssebærere. Røde Kors lokalt er med i årets komité og har tatt mye av ansvaret for gjennomføringen av årets aksjon.

Som en start til årets aksjon er kommunen oppfordret til å yte sitt bidrag.

Ved tidligere års TV-aksjoner har Malvik kommune bidratt med kr. 1,- pr innbygger, noe som også er innstillingen til møtet i Formannskapet i Malvik kommune mandag. Der foreslår rådmannen i saksframlegget at Malvik kommune innvilger kr 1,- pr innbygger (13 759 pr. 1.7.16) til årets TV-Aksjon som belastes ordførerens driftskonto