Line krever 10 millioner

Advokat Christian Lundin som representerer Line Sommer Hoel i erstatningssaken mot Malvik kommune skal ha sendt et prosesskriv til kommunen med krav om erstatning på 10 millioner kroner. Dette skriver dagbladet.no

I prosesskrivet er det oppført flere anførsler for hva advokaten og Sommer Hoel mener er riktig erstatning i mobbesaken. Anførslene gjelder blant annet tapt inntektsgivende arbeid, livsutfoldelse og utgiftene hun har hatt og kommer til å få i framtiden.

Christian Lundin sier til Dagbladet.no at han og hans klient mener dette er riktig erstatningssum. Ut i fra den situasjonen hun er i nå er det ikke sannsynlig at hun vil komme i inntektsgivende arbeid og det antar jeg at kommunen er enig i, sier Lundin til avisen.

Alvorlig syk

Sommer Hoel har alvorlige helseplager av det hun har vært gjennom på ungdomsskolen og det kommunen er holdt erstatningsansvarlig for.

Ifølge advokaten er hun mer eller mindre sengeliggende og må bruke rullestol i det daglige og må ha mye hjelp.

– Hun ønsker å få en avslutning på saken og det er alle parter tjent med. Kommunen har tidligere sagt at de er villig til å forhandle. Det gjenstår å se om kommunen kommer til å leve opp til dette. Jeg håper at partene kommer til enighet og at det ikke blir en ny rettssak, sier Lundin til avisen.

LES OGSÅ: Har fått 1,6 millioner av Malvik kommune.

Går ikke med på kravet

Kommunens advokat, Bjørn M. Brauti i Advokatfirmaet Nidaros DA, sier til Dagbladet at de ikke kommer til gå med på kravet.

– Jeg kommer ikke til å råde Malvik kommune til å utbetale 10 millioner kroner, sier Brauti til avisen.

Brauti sier videre at han skal gå gjennom prosesskrivet med Malvik kommune neste uke.

Han antyder ovenfor avisen at svaret på hvor mye kommunen vil gå med på kommer om en ukes tid