Underlig prioritering

Det diskuteres om utbyggingen av E6 i Trøndelag skal foregå sør eller øst for Trondheim.

By-politikerne i Trondheim heller mot det sørlige alternativet mens både Malvik og Stjørdal kommuner er ferdige med de nødvendige reguleringsplanene for å få startet byggingen av ny fire-felts motorveg fra Ranheim til Stjørdal.

Unødvendig debatt

Denne debatten synes Kaare Hagerup i Næringsforeningen i Trondheimsregionen er totalt unødvendig.

– Næringsaktører som går med planer om å etablere seg langs E6 i Malvik må ha en forutsigbarhet rundt dette. De må få vite hvor avkjørslene kommer og hvor traseene blir liggende og de må ha kapasitet på veiene, sier han.

– Aksen Trondheim – Stjørdal er et attraktivt område for næringslivet og her vil det bli utvikling og etablering uansett.

– Hvor vanlig er det at man ikke bygger god infrastruktur og vei mellom en storby og flyplassen?

– Jeg har jobbet mye med å analysere hvordan byer utvikler seg. Man starter jo med det. Det er helt vanlig å ta utgangspunkt i flyplassen og legge til rette for næringsetablering langs traseen, forteller Kaare Hagerup.

Milliardene kan forsvinne

Det verste som kan skje ifølge Kaare Hagerup i Næringsforeningen er at veimilliardene går til andre deler av landet og det kan skje fort.

– Nye veier AS har sagt i klartekst at klarer ikke kommunene og bli enige i reguleringen av områdene går pengene til andre prosjekter.

– Vi regner derimot med at både bygningsråd, formannskap og bystyret i Trondheim kommer til fornuft og rydder opp i denne saken.

– Det er tydelig at det har gått politikk i saken og sannsynligvis er det knyttet opp mot en by-avtale Trondheim har med staten som visstnok vil gi kommunen to milliarder hvis de greier å redusere trafikkmengden i Trondheim. Politikerne i Trondheim må nå slutte å trenere et så stort og viktig prosjekt.

– Vi i Næringsforeninga er bekymret for hvordan dette vil slå ut i forhold til næringsutviklinga i hele Trondheimsregionen, sier Kaare Hagerup.