Ønsker innspill om flystøy

Avinor planlegger å legge om sine innflygningsrutiner til Værnes for å redusere støyulemper for tettbygde strøk.

Ordfører Ingrid J. Aune ønsker nå innspill fra innbyggerne i kommunen.

– Som folkevalgt ordfører vil jeg gjerne høre eksempler og meninger, oppfordrer hun.

Ordføreren vil gjerne at de som har noe å fortelle, sender en epost merket «Fly over Malvik»  til ingrid.aune@malvik.kommune.no, senest innen 30.september.

– Mottatte innspill vil jeg sørge for at blir tatt med i avinors vurdering, sier Aune.

– Hvordan har dialogen med Avinor vært? 

– Malvik kommune har en god dialog med Avinor, og det har vi også hatt i tidligere saker om flystøy. Nå har vi blitt invitert til å komme med innspill på ny innflygningsplan, og det tenker jeg at det er viktig at vi i Malvik benytter oss av. Derfor har jeg også tatt dette initiativet for å få eksempler og erfaringer fra innbyggerne i Malvik.

– Hvilke forhåpninger har ordfører om å påvirke luftfarten over Malvik?

– Det er mange hensyn som skal tas når innflygningsrutinene skal planlegges. Gjennom innspillene vi har fått fra innbyggere i Malvik, gir vi Avinor et bedre bilde over situasjonen her, og jeg håper at Avinor også vil merke seg det store engasjementet innbyggerne i Malvik har vist i dette spørsmålet.

– Hvordan har responsen blant innbyggerne vært så langt?

– Det har vært god respons og jeg er nå i gang med å gå igjennom innspillene slik at vi kan få tatt dem med videre i dialogen med Avinor, det er jo på vegne av innbyggerne at vi gjør denne jobben og da er det godt å ha ferske eksempler. Tusen takk til alle som har kommet med innspill, sier ordfører Ingrid J. Aune.