Utstilling om nær og dramatisk gårdshistorie

Øyvind Vikhammermo har organisert og lagt til rette en utstilling om hjemgården sin, Saksvik Nedre, som vises på Vikhammer Bibliotek nå i september.

Der gir han gjennom bilder og skjøter, kirkebøker og muntlige kilder  innblikk i en tid som er ganske annerledes enn den vi lever i nå.

– Ideen kom i stand etter at jeg snakket med de på biblioteket her om at jeg hadde mange fotografier og bilder av gården og at jeg hadde samlet på mye av historien siden familien tok over gården i 1869. De utfordret meg til å lage en utstilling og nå henger den på vegene her, sier Øyvind Vikhammermo.

Det er en dramatisk historie om slektsgården som stod i fare for å bli solgt ut av familien fordi mange døde av tuberkulose.

– Gården var ut av familiens eie i perioden 1920-24. Da ble den kjøpt tilbake med odelsretten og har vært i slekta siden, forteller han.

Mistet alt i brann

Kun sommerfjøset og smia står igjen etter at gården ble flammenes rov under en brann i 1934.

– Det var drengen på gården som ble dømt for å ha tent på etter at han ble oppsagt. Men gården var assurert og ble bygd opp igjen slik den framstår i dag.

Øyvind Vikhammermo kan fortelle at det var et moderne gårdsanlegg som ble reist etter brannen.

– De kom fra landbruksskolen på Skjetlein for å ta gården i nærmere øyesyn og såvidt jeg vet er trønderlåna på gården en av de sist byge av sitt slag i Sør-Trøndelag.

Senere ble det skilt ut en del boligtomter fra gården og for omtrent 30 år siden ble låven gjort om til butikklokaler hvor bedriften Milde Mathilde og drillpikene med flere holder til i dag.

Utstillingen blir stående på biblioteket på Vikhammer ut september.