Om dirigentbytte i Hommelvik Juniorkorps

I anledning av at Malviknytt omtaler dirigentbyttet i HJK, vil jeg gjerne tydliggjøre noen punkter, siden jeg har fått spørsmål om dette fra medlemmer i korpset og deres foreldre.

Jeg ble ansatt høsten 2012 i en 25% stilling med 470.000 kr i årslønn på heltid, og mitt mandat var å fornye korpset musikalsk, øke rekrutteringen til korpset, få til stand et tilbud for de eldre i korpset og etablere HJK som et av Trøndelagsregionens største (og beste) korps.

To av disse punktene er idag oppfylt; vi ligger i Norgestoppen hva det gjelder nyrekruttering til korpset, og vi har et tilbud til de eldste som vi er ganske alene om i Norge. Denne gruppen,Lundbergs, spilte på Kronprinsparets hagefest i sommer, etter at arrangørene hadde hørt dem på UKM.

Om vi har fornyet oss musikalsk får andre bedømme, og vi er på langt nær et av regionens beste korps. Men, vi har utviklet en egen musikalsk stil.

Korpset har hatt noen store utfordringer under min tid, først og fremst at korpset har vokst så mye, og dette har kostet i form av instrumentkjøp og opplæring av aspiranter. Det siste har vært en stor utgiftspost for korpset, siden vi holder oss med egne instruktører på flere instrument. Takk være en dugnadsånd, et veldig bra styre, og fantastiske foreldre, har korpset vært i stand til å holde dette store apparat igang, tross kostnadene.

I løpet av 2014 foreslo undertegnede at min stilling skulle minskes til 20%, siden deler av stillingen (individuell undervisning), hadde for høyt fravær.

Så i januar 2016, dro Malvik Kommune inn støtten til dirigentlønn fot korpsene i Malvik, til oss ble reduksjonen 160.000. Dette skulle ramme korpset veldig hardt, og jeg fryktet at opplæringen og rekrutteringen skulle bli lidende. Derfor avsa jeg meg all lønn fra og med januar måned, og fortsatte arbeidet gratis.

Jeg ønsket derimot å få løpende informasjon om korpsets økonomi, for å vite om den langsiktige strategien var gjennomførbar. På grunn av mitt lønnskutt, ble konsekvensene minimale, og jeg holdt fast ved, at jeg ikke ønsket å motta lønn igjen, før økonomien var på trygg grunn.

Dette ble dessverre noe mangelfullt kommunisert til foreldrene.

På grunn av kollisjonen med øvingstidene til Skatval Skolekorps (en halvtimes tid), foreslo jeg derfor avlastning for min del, og at jeg burde ta hånd om andre deler av korpsets virksomhet.

Dette fikk jeg ingen respons på, og inntrykket er vel skapt av at jeg har sviktet til fordel for et annet korps. Så er ikke tilfelle, og for meg kjennes det viktig å få informert alle som stiller spørsmål (skuffede barn og undrende foreldre), at jeg ønsket å fortsette å arbeide gratis for korpset med andre arbeidsoppgaver.

Det jeg stiller meg undrende til, er at den langsiktige strategien aldri har vært et tema under disse diskusjoner, og at korpsets behov har innskrenket seg til den minste delen av mitt arbeid, dirigeringen. Med tanke på at de fleste korps sliter med å få en stabil dirigentsituasjon over lengre tid, synes jeg HJK handler uklokt og at korpset har glemt hva man faktisk ble rekruttert for å gjøre og oppnå.

Til tross for de siste ukene, har jeg hatt 4 fantastiske år i HJK, og jeg ønsker mine korpsunger lykke til videre!

Med vennlig hilsen

Ronny Farsund