Politiske møter uke 36

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes på rådhuset, torsdag, den 08.09.2016 klokken 09:00

  • 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for deler av Dalabakkan og Snurruvegen.
  • Målsetting for forvaltningen av hjortevilt i Malvik kommune
  • Behandling av mindre endring av detaljreguleringsplan for del av Svebergmarka, felt B7, Stavlia. Pedersborg- fradeling og dispensasjon

Referatsaker

Alle referatsakene kan sees her.

Øvrig agenda

  • Befaring ifm PS 32/16 – Pedersborg- fradeling og dispensasjon

Orienteringer fra virksomheten ARESAM Orienteringer/ informasjon etter ønske fra utvalget:

  • Saksvik Øvre
  • Muruvik Næringspark
  • Falch Trondheim – ettersøk – gammel ordning. Økonomisk oppsett og sammenlignbar erfaring opp imot dagens system. Generell orientering om hvordan dette har fungert i kommunen.
  • Homla – Som største grunneier har kommunen gått inn i et elve-eierlag. Orietnering.

Trafikksikkerhetsutvalg

  • Status Dalabakken fortau – orientering, og søknad om overføring av tilsagn om midler «Aksjon skoleveg», fra 2016 til 2017.
  • Status prosjektering fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen.

Her kan du lese saksdokumentene.