Eikevik ut av Trøndelag Brann og Redning

Lokalpolitikeren Randi Eikevik (Fokus Malvik) måtte i forrige uke fratre som varamedlem til styret i Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS (TBRT).

Grunnen er at det var fire kvinner på varalistene og bare to menn og dermed i strid med likestillingsloven.

– Jeg mener imidlertid at valgkomiteen i utgangspunktet har gjort et for dårlig arbeid med å finne en bedre balanse av kvinner og menn før det ordinære valget ble tatt, sier Randi Eikevik i en kommentar.

– Siden jeg også er leder i Kontrollutvalget for Malvik kommune anser jeg dette som en grei løsning.

– Jeg var også i forrige periode personlig vararepresentant til styret i TBRT og møtte relativt ofte som vara, forteller Eikevik.

Malvik kommune eier 6,02% av selskapet hvor også Trondheim, Rissa, Oppdal, Klæbu, Leksvik og Rennebu kommuner er medeiere.