Flere ledige i Malvik

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av august er en liten økning i arbeidsledigheten i Malvik.

I august var det registrert 207 helt ledige i kommunen, 94 kvinner og 113 menn.

Dette utgjør 2,9 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 16 personer sammenlignet med samme periode i fjor, skriver NAV i en pressemelding.

Ledigheten holder seg lav i Sør-Trøndelag

I august sank ledigheten med seks prosent, og stillingstilgangen har så langt i år økt med 25 prosent.

Det er nå 4 387 ledige i fylket, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.Legger vi til andelen arbeidssøkere i et arbeidsrettet tiltak har vi en bruttoledighet på 3,1 prosent. Tilsvarende for landet er 3,6 prosent. Justert for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten i Sør-Trøndelag holdt seg stabil på 2,5 prosent de siste tre månedene.