Kyllingfabrikk avgjøres i høst

Styret for Norsk Kylling vil forhandle med tre kommuner om ny fabrikktomt.  Dette opplyser administrerende direktør Kjell Stokbakken etter informasjonsmøtet for de ansatte i dag, skriver Trønderbladet.

– Vi skal bygge en fantastisk og stor kyllingfabrikk, og vi kjører nå i gang en prosjektorganisasjon. Dette er en enorm næringsmiddelsatsing i Midt-Norge, sier Stokbakken til avisa.

Stokbakken opplyser at det fortsatt er et stykke igjen i prosessen før det kan tas en beslutning og at styret i bedriften ønsker å ha et bedre beslutningsgrunnlag før det blir tatt et endelig stedsvalg.

«Styret har vedtatt å gå videre med forhandlinger med Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik om tomt for den nye fabrikken. Det endelige stedsvalget skal tas i høst, men tidspunktet er ikke fastsatt ennå. Blant de momentene styret ønsker å få utredet er beliggenhet, tekniske forhold, infrastruktur, miljø og grunnforhold. Tidspunkt for når fabrikken skal stå ferdig, avhenger av utredninga forklarer Stokbakken til Trønderbladet. Han ønsker ikke å gå ut med noe anslått byggesum for en ny fabrikk.»

Møter Malvik fredag

Rådmann Carl-Jakob Midttun i Malvik kommune bekreftet onsdag at det skal være et møte mellom bedriften og Malvik kommune fredag 2.september.

– Dette er et første møte der Norsk Kylling vil presentere seg og sitt konsept for Malvik kommune. Det gir også en mulighet for å bli bedre kjent. Utover dette har jeg ingen kommentarer, skrev Carl-Jakob Midttun i en SMS til Malviknytt onsdag ettermiddag.