Norsk kylling nærmere Malvik?

Onsdag er det styremøte i Norsk Kylling AS på Støren. Der kan de komme til å bestemme seg for å bygge ny fabrikk i Malvik.

Ut fra det Malviknytt erfarer står valget nå mellom ny tomt i Midtre Gauldal, i Orkdal og på Sveberg i Malvik.

Norsk kylling er på flyttefot – til Malvik?

Tomteområdene som nevnes aktuelle til formålet er for Midtre-Gauldal  i et uregulert myr- skogsområde, mens arealet som er tiltenkt fabrikken i Orkdal er på uregulert dyrkamark.

Området i Malvik ligger på Sveberg og ble i sin tid kjøpt for nettopp dette formålet. Den såkalte «Kjeldsbergtomta» er ferdig opparbeidet og en etablering av kyllingfabrikk vil være uproblematisk med tanke på reguleringsplaner.

Infomøte på torsdag

I følge Trønderbladet skal det være informasjonsmøte for alle ansatte i Kulturhuset på Gauldal skole- og kultursenter torsdag 1.9. kl 14.30. Der vil de ansatte få informasjon, som deretter blir det sendt ut som pressemelding.

Administrerende direktør Kjell Stokbakken bekrefter overfor Trønderbladet at dette er planen, uavhengig om det blir fattet et styrevedtak på onsdag, eller ikke.

Møte i Malvik på fredag

Fredag 2.september skal Norsk kylling ha møte med Malvik kommune.

– Jeg kan bekrefte at det skal være et møte mellom Malvik kommun og Norsk Kylling fredag. Dette er et første møte der Norsk Kylling vil presentere seg og sitt konsept for kommunen og gir også en mulighet for å bli bedre kjent. Utover dette har jeg ingen kommentarer, skriver Carl-Jakob Midttun i en SMS til Malviknytt onsdag ettermiddag.

Det kan derfor være mulig de ikke tar en endelig beslutningen på onsdag. Det faktum at de har planlagt et møte med Malvik kommune på fredag, kan tyde på en utsettelse.

Næringsrådgiver Knut Magne Lundemo i Midtre Gauldal kommune, bet seg merke i denne opplysningen i Trønderbladet, og tolker dette som at det ikke blir tatt en beslutning nå på onsdag.

Han tror det på tirsdagens allmøte vil komme signaler fra Norsk Kylling på hva de ender opp med.