Line har fått 1,6 millioner av kommunen

Malvik kommune har utbetalt 1,6 millioner kroner til Line Sommer Hoel som erstatning i mobbesaken.

– Dette er en standarderstatning for barn under 16 år som Malvik kommune har utbetalt á konto sier prosessfullmektig for Line Sommer Hoel, Christian Lundin til adressa.no.

En av de nærmeste dagen vil han sende et oppdatert erstatningskrav som vil ligge adskillig høyere.

– Jeg har laget et utkast som Line og familien skal ta stilling til, men beløpet ønsker jeg ikke å si noe om, sier han til Adresseavisen.

Christian Lundin  (foto: www.nesslundin.no)
Christian Lundin (foto: www.nesslundin.no)

Lundin sier til avisen at partene står langt fra hverandre og at den planlagte rettssaken i november sannsynligvis vil gå som normalt.

Malvik kommunes advokat, Bjørn Morten Brauti sier i en kommentar til adressa.no at kommunen har utbetat de 1,6 millionene før det forelå noe krav fra Sommer Hoel.

Brauti håper partene kan bli enige før det blir en rettssak som skal avgjøre erstatningssummen.

Det er berammet forberedende rettsmøte den 17.oktober og det er satt av tre dager til selve saken 22., 23. og 24.november, da er det gått ett år siden dommen falt mot Malvik kommune.

Advokat Christian lundin sier til Adresseavisen at han synes det er beklagelig at saken har trukket i langdrag.