Anda på tredje

Sør-Trøndelag Venstre har avholdt nominasjonsmøte for å velge kandidater til stortingslista neste år.Jon Gunnes fra Trondheim ble valgt som førstekandidat foran Gerd-Mette Drabløs fra Oppdal med Torgeir Anda fra Malvik på tredjeplass.

Torgeir Anda representerer i dag Venstre i kommunestyret og formannskapet i Malvik kommune.

Venstre har ni representanter på Stortinget inneværende periode, men ingen representanter fra Sør-Trøndelag.