Kultursti på Fjølstadtrøa

Malvik historielag inviterer søndag, den 28. august i tidsrommet 11:00 til 15:00 til kultursti ved Fjølstadtrøa Museum.
Joralf Halgunseth
Joralf Halgunset

Dette er en uhøytidelig og gratis konkurranse, der du kan teste dine egne kunnskaper om lokal kultur. Det blir premie til den beste og det deles ut uttrekkspremier til et par -tre stykker. I tillegg kan det kjøpes kaffe og vaffel for en rimelig penge, skriver Joralf Halgunset på Facebooksiden»Hva skjer i Malvik».

Du finner den idylliske plassen, Fjølstadtrøa husmannsplass 5 km fra gamle Malvik sentrum, med adkomst fra gamle E6 ved Malvik kirke, eller fra motorvei mot Bostad. Fjølstadtrøa husmannsplass drives på frivillig basis av Malvik historielag og eiendommen ligger sjarmerende til like ved skogen og en eldre ferdselsveg. Museet har fri parkering rett ved museet og det er bilvei helt frem. Malvik historielag har gratis omvisning de søndagene museet er åpent.

Fjølstadtrøa husmannsplass

Fjølstadtrøa husmannsplass drives av Malvik historielag. Historielaget fikk overdratt bygninger med innbo og løsøre vederlagsfritt av siste eier i 1986. I 1999 eksproprierte Malvik kommune området rundt, og plassen besitter i dag ca. 40 mål innmark. Historielagets formål er å ta vare på og synliggjøre husmannskulturen og således skape et levende museum samt formidle tradisjonell gårdsdrift og levemåter kombinert med gamle håndverksteknikker.

Malvik Historielag har opp gjennom årene hatt et langt og givende samarbeid med barnehager og skoler i nærområdet. Ungene har opplevd årssyklusen på husmannsplassen med alt fra såing og potetopptaking til juleforberedelser og oppvekking av nissen. Historielaget har også åpne arrangementer med omvisning og bevertning på plassen.

Tunet er et åpent firkanttun med våningshus, låve, stabbur og et mindre nybygg som fungerte som bolig for siste eier. Opprinnelig hadde plassen også ei smie. Nybygget er bygget på grunnvollene av den gamle mastua. Nåværende stabbur er tilflyttet i senere tid.

Da historielaget overtok eiendommen var bygningene i en kritisk forfatning, og det er i årenes løp nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av lagets medlemmer, skoleelever og folk på sysselsettingstiltak. Bygningsmassen er pietetsfullt restaurert i samsvar med antikvariske retningslinjer. Det meste av interiøret og inventaret har tilhørt samme familie i fire generasjoner og mye er bevart i sin opprinnelige tilstand. Dette gjør at plassen har stor verdi i kulturhistorisk sammenheng. I våningshuset er installert flere gamle etasjeovner. Her er også bevart et eldre elektrisk ledningsnett av typen glansgarn. Huset rommer et eldre skomakerverksted, et soverom og et klesloft med vev og tekstilredskaper. I stua står den gamle salongen med hjemmevevde setetrekk. Her er også et stort hjørneskap og en bokhylle. På kjøkkenet er bevart en vedovn og en elektrisk komfyr fra 1950-tallet. Låve og bur inneholder eldre gjenstander som har tilhørt plassen.

Kilder: Malvik bygdebok, I A, fra s. 494