Kaffe og vaffel i Selbuvegen 9

Søndag 28. august, tidsrommet 12:00-15:00 har du nok en mulighet til å besøke Jakobsli museum. Her inviteres det til en hyggelig prat om stedets historie, kaffe og vaffel.

 

Jakobsli museum

Jakobsli museumDet er museumgruppen i Historielaget Hommelviks Venner, som har som oppgave å ivareta og utvikle Jakobsli Museum som ligger i Selbuvegen 9.

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget skriver selv at de har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie og verne om lokale kulturminner.