Skuffet over utflagging

Ordfører Ingrid J. Aune (AP) er skuffet over eiernes beslutning om å avvikle Intra AS sin virksomhet i Malvik.

– Mer enn 40 familier i Malvik, Trondheim og Stjørdal rammes av beslutningen, og vi mister noe av den siste produksjonsindustrien vi har gjennom denne beslutningen, skriver hun i en e-post til Malviknytt.

– Dette er en sak som jeg har engasjert meg i over flere måneder, og jeg er selvsagt dypt skuffet over at styret i Intra AS ikke velger å vurdere en samlokalisering av virksomheten sin her i Malvik.

– Som ordfører har det vært viktig for meg å stå opp for arbeidsplassene som rammes, og vi har stått aktivt på tilbudssiden overfor selskapet for å se om det var mulig å få selskapet til å endre mening og om det var noe vi kunne gjøre. Dessverre var ikke det nok for bedriften, som virket fast bestemt på at utflagging fra Norge var eneste løsning, skriver ordfører Ingrid J. Aune.