INTRA legges ned

Styret for bedriften Intra AS på Storsand har i styremøte i dag vedtatt å avvikle virksomheten i Malvik.

– Det har vært en tung dag for alle, sier salgs- og markedsdirektør for Intra AS Ingrid Johansen.

Etter vedtaket i styremøtet har hun hatt samtaler med fagforeningen og allmøte på bedriften. De har også hatt telefonkontakt med de som ikke var på jobb da nyheten ble kjent i dag.

Prosess over flere år

Fabrikken på Storsand som blant annet produserer vasker i rustfritt stål og som har 57 ansatte blir ikke avviklet over natta.

– Nå starter vi på en prosess og et prosjekt som vi vedtok i mai. Det innebærer at det i 2016 vil bli startet en prosess knyttet til flytting av produksjonen ved Intra Malvik over til Intra Mölntorp i Sverige og dette vil være en prosess som vil pågå i de kommende 2,5 til 3 år, skriver Intra AS i en pressemelding.

Intra møter et stadig tøffere og konkurranseutsatt marked både nasjonalt og internasjonalt og er i en situasjon hvor økt effektivitet er nødvendig, både innen logistikk og produksjon. Det er avgjørende for konsernet at det gjøres tiltak for å være tilstrekkelig konkurransedyktig for fremtidig vekst i eksisterende og potensielt nye markeder. Intra-konsernet står overfor et betydelig investeringsbehov i begge fabrikker i Sverige og Norge.

42 arbeidsplasser forsvinner

Ved den svenske fabrikken er investering i ny presselinje for kjøkkenvasker en absolutt nødvendig investering og med dette som bakteppe, vil selskapet investere i en komplett, moderne og svært effektiv produksjonslinje som vil favne alle prosesser knyttet til ferdigstilling av alle kummer/vasker som i dag produseres i Intra-gruppen.

Det forventes at prosjektet vil medføre en nedbemanning på åtte ansatte ved utgangen av 2016, sju ansatte i andre halvår 2017 og 27 ansatte i prosjektets siste fase i 2018/19. Det er en totalvurdering og et sammensatt bilde som har ført til den endelige avgjørelsen om å flytte produksjonen ved Intra Malvik til Intra Mölntorp i Sverige heter det i pressemeldingen.

Forhastet beslutning

Ved rådhuset i Malvik kommune er næringssjef Ole Christian Iversen ikke overrasket, men likevel skuffet over avgjørelsen.

Ole Chr Iversen er næringssjef i Malvik
Ole Chr Iversen er næringssjef i Malvik

– Jeg mener jo avviklingen er forhastet og at Intra ikke har sett på mulighetene for å samle virksomhetene i Norge framfor Sverige, sier han.

Han kan fortelle at det har vært gjort forsøk på og opprette dialog med eierne fra politisk hold i Malvik kommune uten at det er tatt til følge.

– Vi må ha respekt for både styret og eiernes styringsrett selv om vi mener beslutningen er feil. Vi i Malvik har påpekt hvilke fordeler, muligheter og potensiale bedriften ville hatt med å fortsette i Malvik.

– Det er også viktig at de ansatte nå blir behandlet på en fin måte så får vi se hvordan det blir framover om det dukker opp noe annet de kan drive med her i Malvik. Det er synd at så mye kompetanse og produksjonsutstyr skal forsvinne, men ikke noe vi kan gjøre noe med akkurat nå, sier næringssjef Ole Christian Iversen.