Aktivitet i kirken

Malvik Kirke har et aktivt kormiljø, og nå har det blitt både nye øvingstimer og nye grupper.

Både dirigent, Kristin Eidhamar Næss og pianist, Karoline Barbøl ønsker hjertelig velkommen til første øvelse for høstsemesteret onsdag, den 31. august.

Hver onsdag klokken 17:00 til 18:00 vil koret Corus øve i Malvik kirke. Corus er for barn som går i 1. – 3. klasse. Samme dag, men klokken 18:00 – 19:15 er det satt av øvingstid for de litt eldre, for da er det koret Coro sin tur til å øve i de samme lokalene. Coro er for de som går i 4. -7. klasse.

Både Corus og Coro synger mange ulike sanger. Korene har flere opptredener i løpet av året, både i ved gudstjenester i kirken og konserter og andre steder.

Etter at de som går på barneskolen er ferdig med sine øvinger, er det ungdomsskoleelevene sin tur. Ungdomskoret øver nå fra 18:45 til 20:15. Den første halvtimen øver de sammen med Coro, som er de eldste i barnekoret.

I ungdomsgruppa er sangerne selv er med og velger hvilke sanger som skal øves inn. De har også flere opptredener i løpet av et år. Ungdomskoret deltok på NRK sin sending, «Salmeboka minutt for minutt», har deltatt på konserter på Bruket kulturhus og på Ytre Malvik samfunnshus og deltatt på UKM.

Korene reiser på turer, har hyggekvelder og medlemmene har mulighet til å være med på sang- og dirigentkurs for ungdommer.

Dirigent for korene er Kristin Eidhamar Næss. Hun er utdannet kantor ved Norges musikkhøgskole med dirigering og orgel som hovedfelt og har også videreutdanning i barne- og ungdomskorledelse. Hun arbeider som kantor i Malvik kirke og har stor interesse for korarbeid og har ledet kor for barn og unge i 20 år.

Pianist for korene er Karoline Barbøl. Hun har mastergrad i utøvende piano fra Norges musikkhøgskole. Hun arbeider som trosopplærer i Malvik og som pianist. Hun er med på alle øvelser med de yngste sangerne og ved opptredener i alle grupper.

Det er dermed duket for stor aktivitet i Malvik Kirke, hver onsdag fra 17:00 til 20:15.