Politiske møter uke 34

Det er tid for å sette i gang de kommunale nemnder og utvalg igjen etter sommeren og denne uken er det Formannskapet som møtes.

De sju medlemmene i Malvik Formannskap møtes på Rådhuset i Hommelvik klokken 09.00 i dag og har en sak til behandling.

Saksliste:

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse eiendomsskatt for 2016 (saken er unntatt offentlighet)

Agenda for dagen:

Kl. 09.00 – 12.00: Administrasjonsutvalg

Tema: Sykefravær, HMS og inkludering. Foredrag v/ Solveig Ose, Sintef

Kl. 12.00 – 12.30: Formannskap Behandling av sak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt (unntatt offentlighet)

Kl. 12.30 – ca 15.30: TV-aksjon 2016, hvor følgende er innkalt i tillegg til Formannskapet: Fjorårets komite, Røde Kors lokalt og Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Eirik Hjulstad Iversen

Ca. kl 15.30 – 16.00 Informasjon fra rådmannen