Må kutte hodet av elgen

I løpet av høstjakta må elgjegerne i Malvik kutte hodet av elgen å sende inn.

I høst samler NINA inn hoder fra inntil 4 200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge.

Sykdommen CWD er en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein) ble første gang påvist i Norge i vår.

Først på en villrein i Nordfjella i Sogn og Fjordane og deretter på to elger i Selbu i Sør-Trøndelag.

CWD er dødelig for dyret, og kan smitte mellom hjortedyr.

Miljødirektoratet og Mattilsynet gjennomfører i høst en nasjonal kartlegging av CWD i Norge. Sykdommen påvises via en hjerneprøve, og som et ledd i kartleggingen bes jegere i utvalgte områder om å levere inn hele hoder fra elg, hjort og villrein.

Jegernes viktige bidrag i en storstilt dugnad

–Vi skal samle inn over 4000 hoder fra hjort, elg og villrein som er felt under den ordinære jakta, sier Christer M. Rolandsen, CWD-prosjektleder i NINA i en pressemelding.

Jaktinnsamlingen gjennomføres i de områdene der sykdommen ble oppdaget, som et samarbeid mellom kommunene, NINA, lokalt Mattilsyn, og andre ressurspersoner. I tillegg samles hoder fra de fleste kommunene som er med i bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt.

–Ved å undersøke dyr fra overvåkingsområdene vil vi få bedre oversikt over forekomsten av CWD i ulike deler av landet. I tillegg kan vi koble denne informasjonen til andre opplysninger om de skutte dyrene, utdyper Rolandsen.

–Spesielt viktig er det å finne ut om sykdommen opptrer oftere i enkelte kjønns- og aldersgrupper. Det er derfor spesielt hensiktsmessig å legge denne innsamlingen til overvåkingskommunene der vi allerede aldersbestemmer en stor andel av de skutte dyrene.

I disse områdene vil det lokale Mattilsynet ta en hjerneprøve fra hodet, og hodeinnsamlingen kommer derfor i tillegg til ordinær kjeveinnsamling, samt livmor og eggstokker, som også leveres inn i enkelte kommuner.