Nå kan du melde deg ut via nettet

Nå kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke.

Med 3,8 millioner medlemmer trengte kirken enkle og gode ordninger for å holde medlemsregisteret ajour. Derfor har Kirkerådet nå lagt til rette for at hver enkelt kan benytte bank-id eller annen elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til medlemsregisteret.

– Gjennom id-porten er det nå mulig å melde seg inn og ut av kirka, seier direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, til kirken.no.

For å bli registrert som medlem av Den norske kirke må man være døpt.

Nylige endringer i kirkelov og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke er hovedsaklig gjort med tanke på innføring av nettbasert løsning for inn- og utmelding.

Løsningen gir brukeren dokumentasjon på de elektroniske handlingene gjennom attester som en kan lagre eller skrive ut. Samtidig blir det sendt melding til det aktuelle soknet om de inn- og utmeldingene som er gjort gjennom id-porten. Den tekniske sikkerheten rundt id-porten tilfredsstiller kravene til trygg håndtering av personsensitive opplysninger.

Man kan fortsatt ta kontakt med det lokale kirkekontoret for å administrere medlemskapet sitt som før.

Du kan logge inn via id-porten her: kyrkja.no/medlem.